SJ Oa 100064 i Kortfors 2011. Foto: Johan Olsson

SJ Oa 100064 & 100165

SJ Oam 363 0017 & SJ Oam 363 0094 Efter andra världskriget krävde Försvaret att SJ skulle klara av att transportera de nya stids- och pansarvagnstyper som just levererats. För att förenkla för sig lät man stidsvagnstillverkaren Landsverk i Landskrona, vilka just levererat stridsvagn m/42, ta fram en ny vagnstyp för ändamålet. Vagnarna gavs samma …

SJ Obu 97270 i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson

SJ Obu 97270

SJ Rs 390 0045 SJs behov av vagnar för transport av långa laster var länge ganska begränsat, man klarade sig bra med de fyra äldre vagnar littera Nb man övertagit med Västkustbanan år 1897. År 1910 tillkom ytterligare två vagnar för långa laster, då djuplastningsvagnen littera Sd levererades. 1934 var Nb-vagnarna utslitna och en ny …

SJ Ore 90867 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson

SJ Ore 90867

SJ Klps 333 0181 I början av 1960-talet köpte SJ en ny, internationellt standardiserad flakvagn med 12,6 meters flak och 8 meters axelavstånd. Vagnen utfördes i Sverige både med normala rundstolpar, men även med moderna pressade plåtstolpar. Vagnarna levererades normalt med låga pressade utåt fällbara plåtlämmar, men vissa vagnar fick dessa borttagna redan tidigt. En …

SJ Ou 82364 i Granbergsdal 2011. Foto: Johan Olsson

SJ Ou 82364

SJ Oms 371 0240 SJ hade redan på 20-talet börjat modernisera öppna godsvagnar byggda på 1898 års standardunderrede med nya plåtlämmar. I samband med ombyggnader av vagnar littera NN4 och NN5 med nya spännstag i nitad L-profil hade däremot ett vinnande koncept fötts. 1933 införde därför SJ en ny standardvagn, littera O, med 11 meters …

SJ Ou 80197 i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson

SJ Ou 80197

SJ Om 361 9888 SJ hade redan på 20-talet börjat modernisera öppna godsvagnar byggda på 1898 års standardunderrede med nya plåtlämmar. I samband med ombyggnader av vagnar littera NN4 och NN5 med nya spännstag i nitad L-profil hade däremot ett vinnande koncept fötts. 1933 införde därför SJ en ny standardvagn, littera O, med 11 meters …

SJ G 50234 i Värtan 1955. Foto: Bengt Dahlberg

SJ G 50234 & SJ Ge 550270

SJ Gs 012 0 001-9 & SJ Gs-u 012 0 006-8 Speditionsbolaget ASG köpte redan under 40-talet in två godsvagnar av SJs littera G. De skiljde sig från SJs vagnar av samma typ genom att de små fönstren som normalt finns under ventilerna var borttagna. Dessutom saknade de handbroms. I början av 60-talet kompletterades vagnarna …

SJ G 37042 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson

SJ G 37048

SJ Gbls-u 156 3635 Baserat på konstruktionen av Grh-vagnen från 1927 presenterade SJ 1935 en ny täckt standardgodsvagn littera G som helt kom att dominera fordonsflottan i många år framöver. Under de 16 år vagnstypen tillverkades (1935-1951) levererades till SJ 3146 vagnar och till olika privatbanor totalt 273 vagnar. Från 1942 byggdes ett antal vagnar …