SJ Rs 390 0045

SJs behov av vagnar för transport av långa laster var länge ganska begränsat, man klarade sig bra med de fyra äldre vagnar littera Nb man övertagit med Västkustbanan år 1897. År 1910 tillkom ytterligare två vagnar för långa laster, då djuplastningsvagnen littera Sd levererades.

1934 var Nb-vagnarna utslitna och en ny boggievagnstyp med 20 meters öppet flak, normala 80 centimeter höga plåtlämmar och 42 tons lastförmåga levererades i 5 exemplar. Vagnstypen blev riktigt och fram till 1947 levererades hela 225 Ob-vagnar. 1959 var de äldsta av Ob-vagnarna utslitna, och en ny helsvetsad variant med högre lastförmåga men utan sidolämmar levererades i 200 exemplar. Ursprungligen var stolparna mekaniskt frigivningsbara på samma sätt som på SJ littera Oa, men på vår vagn har de ersatts med vanliga fasta stolphållare.

Tillverkare: Christian Ohlsson Falkenberg, 1959
Lastförmåga: 56,5 ton
Längd över buffertar: 21240 mm
Vikt: 23,5 ton