SJ Klps 333 0181

I början av 1960-talet köpte SJ en ny, internationellt standardiserad flakvagn med 12,6 meters flak och 8 meters axelavstånd. Vagnen utfördes i Sverige både med normala rundstolpar, men även med moderna pressade plåtstolpar. Vagnarna levererades normalt med låga pressade utåt fällbara plåtlämmar, men vissa vagnar fick dessa borttagna redan tidigt. En variant av vagnen byggdes även anpassad för containertransport.

Vagnarna tillverkades i stort antal till flera europeiska länder, förutom Sverige fanns vagnstypen i bland annat Tyskland och Norge. I Sverige tillverkades vagnarna av bland annat Kockums i Malmö, Gävle vagnverkstad och Christian Ohlsson i Falkenberg. Ursprungligen hade de svenska vagnarna littera Ore, men 1966-1968 littererades de om med UIC-littera och blev då Kbs respektive Klps beroende på om vagnarna hade sidolämmar ej.

Före detta SJ Ore 90867 slutade sina dagar som trafikvagn på verkstaden i Tillberga som förråd för hjulaxlar. 1990 togs vagnen tillsammans med övriga förrådsvagnar om hand av NBVJ och sedan dess har vagnen använts av banavdelningen för transport av slipers, räls, timmer m.m.

Tillverkare: Christan Ohlsson
Falkenberg, 1963 Lastförmåga: 27,5 ton Längd över buffertar: 13900 mm Vikt: 11 ton