SJ Obu 97270 i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson

SJ Obu 97270

SJ Rs 390 0045 SJs behov av vagnar för transport av långa laster var länge ganska begränsat, man klarade sig bra med de fyra äldre vagnar littera Nb man övertagit med Västkustbanan år 1897. År 1910 tillkom ytterligare två vagnar för långa laster, då djuplastningsvagnen littera Sd levererades. 1934 var Nb-vagnarna utslitna och en ny …