NBJ Q12b2 502050, NBJ Q12 502052, NBJ Q12 502056

SJ Q12b2 504621 – NBJ Uah 076 9 101, SJ Q12 502790 – NBJ Uh 071 9 116, SJ Q12 502791

När NBJ efter andra världskriget allt mer övergick från malmtransporter till skrot- och oljetransporter var man i stort behov av tankvagnar. I första hand lät man bygga om äldre vagnar littera Os/Oss med nya oljetankar. I mitten av 60-talet, när malmtransporterna nästan upphört helt och hållet köpte man in ett tjugotal begagnade SJ-tankvagnar, samtliga tillverkade av Christian Ohlsson under 40 och 50-talet.

Christian Ohlsson fick redan 1940 patent på en tankvagnskonstruktion utan egentligt underrede. Istället var hjul och buffertar fästa i två “lådor” vilka i sin tur var svetsade i tanken. Konstruktionen gjorde vagnarna lätta, och axlarna försedda med rullager gjorde de i princip underhållsfria. Konstruktionen kom helt att dominera tankvagnsmarknaden i över 50 år. Tankarna kunde fås mellan 235 och 280 hl rymd, och axelavståndet varierade mellan 4,5 och 5,5 meter. För tjockolja, asfalt och andra produkter med låg viskositet utfördes en del vagnar med isolering och ångvärmeslingor för att kunna hålla lasten varm och flytande. Båda våra tvåaxliga vagnar köptes begagnade från Kvarntorp i maj 1965.

Eftersom Christian Ohlsson ville ha lätta vagnar blev boggievagnar ett problem, eftersom det inte fanns några lätta boggier på marknaden. På prov byggdes därför de första vagnarna med 500-600 hl tank med fyra länkaxlar. Efter tjänst hos bland annat flygvapnet och Skifferoljebolaget i Kvarntorp hamnade några vagnar på NBJ.Vår stora tankvagn är däremot av en modernare typ, med samma boggietyp som SJs Ibr-vagnar (sk. “Kinesvagnar”). Liksom de tvåaxliga vagnarna köptes 502050 begagnad från Kvarntorp i maj 1965.

NBJ Q12 502056 har varit en vända hos Järnvägsmseum i Gävle, medan de andra båda vagnarna är tagna direkt ur trafik. Eftersom de båda tvåaxliga vagnarna saknar tryckluftsbroms är de tyvärr opraktiska som trafikvagnar. Med lite ny färg skulle de ändå bli ett trevligt inslag i miljön, speciellt i Gyttorp där 502056 hade sin hemstation på NBJ-tiden.

NBJ Q12 502052 i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Q12 502052 i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Q12 502056 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Q12 502056 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson

 

 

502050
Tillverkare: Christian Ohlsson Falkenberg, 1951
Längd över buffertar: 12400 mm
Vikt: 19,9 ton
502052 & 502056
Tillverkare: Christian Ohlsson Värtan, 1946
Längd över buffertar: 9000 mm
Vikt: 10,1 ton