NBJ Q12 502023, NBJ Q12 502024, NBJ Q12 502026, NBJ Q12 502039

GSJ NN3 80 – NBJ N3 732 – NBJ Oss 732, NBJ N3 704 – NBJ Oss 704, NBJ N3 710 – NBJ Oss 710, NKJ N3 455 – NBJ N3/Ns 508

Våra äldre tankvagnar har till stora delar samma historia. I samband med trafikutvecklingen efter andra världskriget uppstod ett behov av tankvagnar för tjockoljetransporter från hamnen i Otterbäcken till industrierna i Gullspång och Bofors. Som komplement till de 1946-1948 nylevererade helsvetsade tankvagnarna lät NBJ på antingen den egna verkstaden i Nora eller hos Vagn och Maskin i Falun bygga om ett antal öppna godsvagnar littera N3/Oss med nytillverkade svetsade tankar. Vagnarna litterades Q12 och fick i nummer i samma serie som de nybyggda vagnarna.

Våra fyra kvarvarande äldre tankvagnar har både olika tillverkare och historia. Den äldsta vagnen, 502039, är tillika den sist ombyggda vagnen. Den levererades 1906 från Karlstad Mekaniska Verkstads Filial i Kristinehamn som NKJ N3 455. Efter NBJs bildande inregisterades den som NBJ N3/Ns 508. 1960 byggdes den om till tankvagn på vagnverkstaden i Nora. Cisternen inköptes enligt vagnkortet för 2084 kr. Till skillnad från övriga vagnar är 502039 inte utrustad med tryckluftsbroms.

502024 och 502026 är båda tillverkade av Kalmar Verkstad 1918 som NBJ N3 704 respektive 710. På 30-talet byggdes båda vagnarna om med plåtlämmar och nya kraftigare axlar och littererades om till Oss. Båda vagnarna fick cisternena moterade 1947 hos ASJ i Falun.

502023 har en brokigare historia, då den är levererad till Göteborg-Särö Järnväg av Södertälje Verkstäder 1917. 20 år senare inköpt av NBJ som NBJ N3 732 och senare ombyggd till littera Oss med plåtlämmar. Ombyggd till tankvagn i Falun 1947.

Som oljetankvagnar kom vagnarna att bli kvar i trafik till slutet av 80-talet och 5 vagnar togs vid nedläggningen över av föreningen. Den femte vagnen skrotades senare.

502026 blev 1995 uppmålad i Bofors av föreningens då nybildade Boforssektion NKJK. Under sommaren 2018 gör vi en förnyad upprustning av 502026. Även övriga tankvagnar skulle må bra av en ordentlig rengöring och ommålning, vi tar dock en i taget.

NBJ Q12 502023 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Q12 502023 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Q12 502024 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Q12 502024 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Q12 502039 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Q12 502039 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Q12 502026 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Q12 502026 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
Tillverkare: KRH, SV och KVAB, 1906-1918
Ombyggda till tankvagnar: 1947-1960
Längd över buffertar: 9000 mm
Vikt: 8,8 – 9,8 ton