NBJ Mu 1002

En av NBJs sista stora godsvagnsbeställning gjordes 1950-1952 och innefattade ett 50-tal treaxliga vagnar med höga trälämmar avsedda för kol och malmtransporter. Vagnarna var 12,3 meter långa, vägde 12,7 ton och lastade maximalt 41 ton. Vagnarna var utrustade med tre stålluckor på vardera långsidan, och ena gaveln gick att öppna utåt för tömning.

Till skillnad från övriga vagnar (NBJ Oam 955 mfl) i serien förblev 1002 tillsammans med ett fåtal systervagnar oombyggd genom hela sin livstid. När UIC-littera infördes registrerades vagnen som privatvagn och litterat ändrades till E.

1984 var vagnen en av de sista kvarvarande vagnarna i originalskick och eftersom en buffert var skadad stod den avställd i Otterbäcken. Efter att föreningen varit och bytt bufferten hämtades vagnen hem och efter en mindre upprustning i Nora 1986 togs den i trafik av NBVJ med nådigt tillstånd av NBJs verkstad. Idag är den avställd i avvaktan på byte av golv och delar av trälämmarna. I samband med detta är det tänkt att den även ska återfå sitt ursprungliga littera, Mu.

Tillverkare: ASJ Falun, 1952
Lastförmåga: 41 ton
Längd över buffertar: 12300 mm
Vikt: 12,7 ton