NBJ Oam 955, 961, 962, 974, 980, 987, 990 & 1011

NBJ Mu – NBJ Oau

En av NBJs sista stora godsvagnsbeställning gjordes 1950-1952 och innefattade ett 50-tal treaxliga vagnar med höga trälämmar avsedda för kol och malmtransporter. Vagnarna var 12,3 meter långa, vägde 12,7 ton och lastade maximalt 41 ton. Vagnarna var utrustade med tre stålluckor på vardera långsidan, och ena gaveln gick att öppna utåt för tömning.

Ganska snart insåg man att det 50 kubikmeter stora lastutrymmet medgav alltför stor överlast, upp mot 10 ton per vagn. För att komma till rätta med problemet byggdes 20 vagnar om med minskad lastförmåga till 39 ton. Kvarvarande oombyggda vagnar blev med tiden otympliga och var både svårlastade och svårlossade eftersom lämmarna inte gick att fälla. I slutet av 50-talet byggdes på prov en vagn om med vanliga plåtlämmar och rörstolpar. Vagnen visade sig vara utmärkt för de skrottransporter som dominerade trafiken mellan Bofors och Otterbäcken. Efter att ytterligare vagnar med plåtlämmar levererats beslutades det 1960 att samtliga kvarvarande vagnar i originalskick skulle byggas om. För ändamålet inköptes begagnade plåtlämmar och stolpar från SJ. Vagnarna fick efter ombyggnad från början littera Oau, vilket i samband med att UIC-littera började användas ändrades till Oam. Helt konsekvent var däremot inte systemet, eftersom några av de sist ombyggda vagnarna (bland annat 974) verkar ha fått behålla sitt littera från tiden med fasta väggar och följakteligen är litterade “E”.

Lite intressant är också att NBJ i slutet av 60-talet verkar ha sammanblandat några av de vagnar som varit inne i verkstaden samtidigt. Tre av de bevarade vagnarna är därför egentligen felmärkta, eftersom Oam 974 är levererad som 967, 980 som 968 och 990 som 969. Det verkar faktiskt som att verkstaden blandat samman vagnarna, eftersom den ursprungliga 967 döptes om till 974, 968 till 980 och så vidare…

Efter att NBJs trafik radikalt minskade på 70-talet överfördes ett 20-tal vagnar till Otterbäckens Hamn (OHAB), dessa vagnar märktes i vissa fall om med ett “P” istället för NBJ som ägarsignatur. Kvarvarande vagnar i Otterbäcke överläts till NBVJ 1989 och hämtades hem samma år. I Nora finns även Oam 955 och Oam 1011 bevarade, en vagn ur vardera serien. Vagnarna används idag främst som förrådsvagnar för slipers, räls och andra skrymmande saker.

NBJ Oam 955 i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Oam 955 i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Oam 961 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Oam 961 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
OHAB Oam 962 i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson
OHAB Oam 962 i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson

 

 

 

 

NBJ Oam 974 (967) i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Oam 974 (967) i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson

 

OHAB Oam 980 (968) i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson
OHAB Oam 980 (968) i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson

 

OHAB Oam 980 (968) i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson
OHAB Oam 980 (968) i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson

 

NBJ Oam 1011 i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Oam 1011 i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson

 

 

Tillverkare: ASJ Falun, 1950-52
Chr Ohlsson Falkenberg, 1960
Lastförmåga: 40-41 ton
Längd över buffertar: 12300 mm
Vikt: 11-13 ton