NBJ Oam 955, 961, 962, 974, 980, 987, 990 & 1011

NBJ Mu – NBJ Oau En av NBJs sista stora godsvagnsbeställning gjordes 1950-1952 och innefattade ett 50-tal treaxliga vagnar med höga trälämmar avsedda för kol och malmtransporter. Vagnarna var 12,3 meter långa, vägde 12,7 ton och lastade maximalt 41 ton. Vagnarna var utrustade med tre stålluckor på vardera långsidan, och ena gaveln gick att öppna utåt för tömning. Ganska snart insåg man att det 50 kubikmeter stora lastutrymmet medgav alltför stor överlast, upp mot 10 ton per vagn. För att Läs mer…