NBJ E 1002

NBJ Mu 1002 En av NBJs sista stora godsvagnsbeställning gjordes 1950-1952 och innefattade ett 50-tal treaxliga vagnar med höga trälämmar avsedda för kol och malmtransporter. Vagnarna var 12,3 meter långa, vägde 12,7 ton och lastade maximalt 41 ton. Vagnarna var utrustade med tre stålluckor på vardera långsidan, och ena gaveln gick att öppna utåt för tömning. Till skillnad från övriga vagnar (NBJ Oam 955 mfl) i serien förblev 1002 tillsammans med ett fåtal systervagnar oombyggd genom hela sin livstid. När Läs mer…