NBJ Q12 502023, NBJ Q12 502024, NBJ Q12 502026, NBJ Q12 502039

GSJ NN3 80 – NBJ N3 732 – NBJ Oss 732, NBJ N3 704 – NBJ Oss 704, NBJ N3 710 – NBJ Oss 710, NKJ N3 455 – NBJ N3/Ns 508 Våra äldre tankvagnar har till stora delar samma historia. I samband med trafikutvecklingen efter andra världskriget uppstod ett behov av tankvagnar för tjockoljetransporter från hamnen i Otterbäcken till industrierna i Gullspång och Bofors. Som komplement till de 1946-1948 nylevererade helsvetsade tankvagnarna lät NBJ på antingen den egna verkstaden i Nora eller Läs mer…