SWB Hm 442 – SWB Qa 442

SWB skaffade redan 1883 två kylvagnar littera H2a speciellt avsedda för smörtransporter. Vagnarnas korgar och ramverk var till större delen byggda i trä. Dörren var för isoleringsskäl gjord så liten som möjligt, endast 120 cm hög. Vagnarna var förvisso välanpassade för uppgiften, men vagnarna var både för små och för få. År 1898 lät man därför på den egna verkstaden i Västerås bygga fem nya smörvagnar. Dessa nya vagnar, littera GK, utfördes med underrede helt i järn, ångvärme, vakuumbroms och islådor för kyltemperering.

Vagnarna hade en golvyta på 15 kvadratmeter och lastade 8 ton. Tillsammans med de två äldre vagnarna, och en senare tillverkad serie vagnar täckte SWB sitt kylvagnsbehov fram till 30-talet, då GK-vagnarna hade gjort sitt som trafikvagnar. Vår vagnskorg, något oklart vilket nummer, byggdes om till tjänstevagn och placerades i Västerås. Där blev den kvar, och efter att hjul och lagergafflar plockats bort på 50-talet användes den som bland annat reservdelsförråd vid lokstationen.

Redan 1980 fick föreningen överta två vagnsunderreden från Ramnäs bruk där det ena underredet var fd. SWB GK 442. Vagnskorg med ramverk hämtades i Västerås 1988. Vagnen har blivit stående i avvaktan på att underrede och korg ska monteras ihop. Idag har korgen tyvärr blivit ganska sliten av många år under bar himmel, men förhoppningsvis ska den kunna få komma på sina hjul inom några år, om inte annat för att den ska bli enklare att flytta.

Delförstoring av bilden på SWB 445. Foto: Järnvägsmuseum
Delförstoring av bilden på SWB 445. Foto: Järnvägsmuseum
Underredet till SWB GK 442 och GK-korgen i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
Underredet till SWB GK 442 och GK-korgen i Nora 2011. Foto: Johan Olsson

 

 

Tillverkare: SWBv Vesterås, 1898
Lastförmåga: 8 ton
Längd över buffertar: 8105 mm
Vikt: 8 ton