SWB GK 442

SWB Hm 442 – SWB Qa 442 SWB skaffade redan 1883 två kylvagnar littera H2a speciellt avsedda för smörtransporter. Vagnarnas korgar och ramverk var till större delen byggda i trä. Dörren var för isoleringsskäl gjord så liten som möjligt, endast 120 cm hög. Vagnarna var förvisso välanpassade för uppgiften, men vagnarna var både för små och för få. År 1898 lät man därför på den egna verkstaden i Västerås bygga fem nya smörvagnar. Dessa nya vagnar, littera GK, utfördes med Läs mer…