SWB GK 445 först i ett godståg kring år 1900. Foto: Järnvägsmuseum

SWB GK 442

SWB Hm 442 – SWB Qa 442 SWB skaffade redan 1883 två kylvagnar littera H2a speciellt avsedda för smörtransporter. Vagnarnas korgar och ramverk var till större delen byggda i trä. Dörren var för isoleringsskäl gjord så liten som möjligt, endast 120 cm hög. Vagnarna var förvisso välanpassade för uppgiften, men vagnarna var både för små …