SJ N3 30844 – SJ Os 30844

Liksom NBJ Os 592 levererades Oss 735 som littera N3. Vagnen är däremot äldre än 592, då den är tillverkad av ASJ i Linköping 1908 för SJ. Vagnen blev ombyggd med plåtlämmar till littera Os 1928. Eftersom NBJ hade brist på godsvagnar i början av 60-talet köptes vagnen tillsammans med en stor mängd andra begagnade vagnar in 1961. En del vagnar var moderniserade med plåtlagergafflar och nya spännstag, medan 735 har kvar sina originalditon.

Eftersom vagnen hade den grövre typen av axlar och därmed lastade upp till 20 ton fick den littera Oss. Det finns dock dokumenterat att man ibland överlastade de gamla vagnarna rejält, den största lasten som finns nedtecknad är på hela 28 ton, inte dåligt för en vagn konstruerad för 14 tons lastförmåga.

NBJ Oss 735 i Yxhult 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Oss 735 i Yxhult 2011. Foto: Johan Olsson

 

Tillverkare: ASJ Linköping, 1908
Lastförmåga: 20 ton
Längd över buffertar: 9800 mm
Vikt: 8,2 ton