NBJ M 622 & NBJ M 628

När Nora-Karlskoga Järnväg byggdes 1871-1873 var det malmtrafiken som stod i fokus. De första malmvagnarna var tvåaxliga och lastade ca 10 ton. Snart insåg man att större vagnar krävdes, och för att öka lastförmågan utan att få för långa vagnar utvecklades en treaxlig vagnstyp med höga trälämmar och öppningsbara luckor som totalt kom att dominera malmtrafiken i Bergslagen. Vagnstypen som levererades i över 1000 exemplar, lastade upp till 20 ton. Snart visade det sig däremot att det 5,5 x 2,5 meter stora golvet var för liten .

År 1904 levererades därför NKJs första vagn med 24 tons lastförmåga och 6,2 x 2,6 meters golv. Efter axelbyten till kraftigare diton kunde lastförmågan höjas till 30 ton. Vagnstypen (litt M) var utmärkt för NBJ, och inte mindre än 78 vagnar av typen köptes mellan 1904 och 1916. Vagnarna levererades i 5 serier från 4 olika tillverkare. De första vagnarna, NKJ 472-481 (senare NBsJ 601-610) levererades av Södertälje Verkstäder. År 1906 utökades vagnsparken med 20 vagnar, då NBsJ 620-639 köptes från Helsingborgs Mek. Verkstad. Ett år senare levererades ytterligare 10 vagnar, den här gången från Fole Mek. Verkstad i Visby.

1915 var vagnbehovet återigen stort, den här gången föll valet på Vagn & Maskin i Falun, vilka med tiden skulle bli NBJs största leverantör av godsvagnar. NBJ 651-680 avvek från tidigare vagnar genom att luckorna hade konstruerats om för enklare tömning. Året efter levererades den sista serien 30-tons malmvagnar, då V & M levererade 8 vagnar, NBJ 681-688.

Vagnarna gick relativt oförändrade i trafik in på 40-talet då tryckluftsbroms monterades. När malmtrafiken med egna vagnar upphörde på 60-talet sattes luckorna igen och vagnarna användes enbart för skrottransporter. Modernare vagnar gjorde dock de äldre vagnarna överflödiga, och de flesta M-vagnarna skrotades under första halvan av 60-talet.

Några vagnar överlevde trots detta på andra håll. M 622 & 628 såldes på 50-talet till Spännarhyttan, där åtminstone 622 användes till förflyttningar av kar med flytande stålgjöt. Som sådan upptäcktes den av föreningen 1981, och ett par år senare återkom vagnen till Nora. M 628 togs redan på 70-talet om hand av Järnvägsmuseum men deponerades till NBVJ år 1999. Båda vagnarna är oerhört slitna, och kommer kräva stora jobb att renovera. 628 är dessutom inte helt komplett, och kommer delvis behöva rekonstrueras.

NBJ M 646 i vid malmfickorna i Vikersvik. Foto: NBJ-arkivet
NBJ M 646 i vid malmfickorna i Vikersvik. Foto: NBJ-arkivet

 

Tillverkare: Helsingborgs mek. Verkstad, 1906
Lastförmåga: 30 ton
Längd över buffertar: 7500 mm
Vikt: 7,8 ton