NBJ N3/Ns 592

Från sekelskiftet fram till 1930 dominerade vagnar byggda på 1898 års 9 meter långa standardunderrede helt och hållet NBJs fordonsbestånd när det gäller vagnar för styckegods. Den vanligaste typen, littera N3, hade halvhöga fasta trälämmar och rörstolpar. I samband med att man bytte till kraftigare axlar ändrades litterat till Ns för att skilja vagnarna från de med orignalaxlar. De fick i sin tur littera Nm, men genom olika revisioner och axelbyten fick en del vagnar med tiden en klen och en grov axel!

Under 10-talet försågs ett 20-tal vagnar med lösa kolskrov för träkols och torvtransport. Eftersom kriget gjorde det svårt att få tag i stenkol testade NBJ att elda med stycketorv. Som bromsvagn var däremot just N3 592 olämplig som träkolsvagn. De vagnar som ännu hade kvar sina trälämmar fick under slutet av 30-talet dessa utbytta mot plåtlämmar och dessutom tryckluftsbroms. Det nya litterat blev Os liksom SJs vagnar av samma typ.

På SJ blev alla vagnstyper baserade på 1898 års underrede utrangerade på 60-talet, men på NBJ kunde man fortfarande 1984 se vagnar byggda 1910 i trafik. Som en av de äldre godsvagnarna i daglig trafik överläts NBJ Os 592 till föreningen vid nedläggningen. Vagnen var då ganska sliten, och började därför användas som lagringsplats för vagnskorgar. Det gör den fortfarande, men så fort korgen till NBJ CD 13 flyttas in inomhus är det tänkt att den ska renoveras.

NBJ Os 592 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
NBJ Os 592 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson
Tillverkare: Vagn & Maskin, 1915
Lastförmåga: 19 ton
Längd över buffertar: 9800 mm
Vikt: 8,2 ton