NBJ Oss 735

SJ N3 30844 – SJ Os 30844 Liksom NBJ Os 592 levererades Oss 735 som littera N3. Vagnen är däremot äldre än 592, då den är tillverkad av ASJ i Linköping 1908 för SJ. Vagnen blev ombyggd med plåtlämmar till littera Os 1928. Eftersom NBJ hade brist på godsvagnar i början av 60-talet köptes vagnen tillsammans med en stor mängd andra begagnade vagnar in 1961. En del vagnar var moderniserade med plåtlagergafflar och nya spännstag, medan 735 har kvar sina Läs mer…