TGOJ O 8269

SJ hade redan på 20-talet börjat modernisera öppna godsvagnar byggda på 1898 års standardunderrede med nya plåtlämmar. I samband med ombyggnader av vagnar littera NN4 och NN5 med nya spännstag i nitad L-profil hade däremot ett vinnande koncept fötts. 1933 införde därför SJ en ny standardvagn, littera O, med 11 meters flak och 7 meters axelavstånd. Vagnen blev den näst vanligaste i landet, med över 7800 exemplar tillverkade varav 7085 till SJ. Den största utvecklingen av vagnstypen gjordes 1951, då Läs mer…

SWB GK 442

SWB Hm 442 – SWB Qa 442 SWB skaffade redan 1883 två kylvagnar littera H2a speciellt avsedda för smörtransporter. Vagnarnas korgar och ramverk var till större delen byggda i trä. Dörren var för isoleringsskäl gjord så liten som möjligt, endast 120 cm hög. Vagnarna var förvisso välanpassade för uppgiften, men vagnarna var både för små och för få. År 1898 lät man därför på den egna verkstaden i Västerås bygga fem nya smörvagnar. Dessa nya vagnar, littera GK, utfördes med Läs mer…

NBJ Hios 230 7 300-1, NBJ Hios 230 7 301-9

SJ Hios 550517P – NBJ Hbis 211 8 000, SJ Hios 550518P – NBJ Hbis 211 8 001 När SJ i mitten av 60-talet började fundera på att gå ifrån de tradionella godsfinkorna med sidor av trä eller masonite och istället börja bygga vagnar med sidor i aluminiumplåt lät man hos Christian Ohlsson i Falkenberg, vilka precis hade bytt bolagsnamn till Interconsult, tillverka två provvagnar med 2/3 av sidorna öppningsbara. Det gav en mycket större lastöppning och men vagnarna var för Läs mer…

NBJ Q12b2 502050, NBJ Q12 502052, NBJ Q12 502056

SJ Q12b2 504621 – NBJ Uah 076 9 101, SJ Q12 502790 – NBJ Uh 071 9 116, SJ Q12 502791 När NBJ efter andra världskriget allt mer övergick från malmtransporter till skrot- och oljetransporter var man i stort behov av tankvagnar. I första hand lät man bygga om äldre vagnar littera Os/Oss med nya oljetankar. I mitten av 60-talet, när malmtransporterna nästan upphört helt och hållet köpte man in ett tjugotal begagnade SJ-tankvagnar, samtliga tillverkade av Christian Ohlsson under 40 och Läs mer…

NBJ Q12 502023, NBJ Q12 502024, NBJ Q12 502026, NBJ Q12 502039

GSJ NN3 80 – NBJ N3 732 – NBJ Oss 732, NBJ N3 704 – NBJ Oss 704, NBJ N3 710 – NBJ Oss 710, NKJ N3 455 – NBJ N3/Ns 508 Våra äldre tankvagnar har till stora delar samma historia. I samband med trafikutvecklingen efter andra världskriget uppstod ett behov av tankvagnar för tjockoljetransporter från hamnen i Otterbäcken till industrierna i Gullspång och Bofors. Som komplement till de 1946-1948 nylevererade helsvetsade tankvagnarna lät NBJ på antingen den egna verkstaden i Nora eller Läs mer…

NBJ E 1002

NBJ Mu 1002 En av NBJs sista stora godsvagnsbeställning gjordes 1950-1952 och innefattade ett 50-tal treaxliga vagnar med höga trälämmar avsedda för kol och malmtransporter. Vagnarna var 12,3 meter långa, vägde 12,7 ton och lastade maximalt 41 ton. Vagnarna var utrustade med tre stålluckor på vardera långsidan, och ena gaveln gick att öppna utåt för tömning. Till skillnad från övriga vagnar (NBJ Oam 955 mfl) i serien förblev 1002 tillsammans med ett fåtal systervagnar oombyggd genom hela sin livstid. När Läs mer…

NBJ Oam 955, 961, 962, 974, 980, 987, 990 & 1011

NBJ Mu – NBJ Oau En av NBJs sista stora godsvagnsbeställning gjordes 1950-1952 och innefattade ett 50-tal treaxliga vagnar med höga trälämmar avsedda för kol och malmtransporter. Vagnarna var 12,3 meter långa, vägde 12,7 ton och lastade maximalt 41 ton. Vagnarna var utrustade med tre stålluckor på vardera långsidan, och ena gaveln gick att öppna utåt för tömning. Ganska snart insåg man att det 50 kubikmeter stora lastutrymmet medgav alltför stor överlast, upp mot 10 ton per vagn. För att Läs mer…

NBJ Om 913

NBJ Ou 913 För att möta den rekordstora trafikökningen efter andra världskriget lät NBJ liksom många andra järnvägsbolag beställa nya godsvagnar under andra halvan av 40-talet. NBJ investerade i först och främst öppna godsvagnar och tankvagnar. Mellan 1948 och 1952 levererades bland annat 30 Ou-vagnar från ASJ i Falun. Till skillnad från de mer konventionella konstruktionerna av öppna godsvagnar där vagnarna byggdes upp kring två längsgående U-balkar där samtliga delar nitades eller svetsades fast valde NBJ tillsammans med HNJ, BJ, Läs mer…

NBJ Oss 735

SJ N3 30844 – SJ Os 30844 Liksom NBJ Os 592 levererades Oss 735 som littera N3. Vagnen är däremot äldre än 592, då den är tillverkad av ASJ i Linköping 1908 för SJ. Vagnen blev ombyggd med plåtlämmar till littera Os 1928. Eftersom NBJ hade brist på godsvagnar i början av 60-talet köptes vagnen tillsammans med en stor mängd andra begagnade vagnar in 1961. En del vagnar var moderniserade med plåtlagergafflar och nya spännstag, medan 735 har kvar sina Läs mer…

NBJ M 622 & NBJ M 628

När Nora-Karlskoga Järnväg byggdes 1871-1873 var det malmtrafiken som stod i fokus. De första malmvagnarna var tvåaxliga och lastade ca 10 ton. Snart insåg man att större vagnar krävdes, och för att öka lastförmågan utan att få för långa vagnar utvecklades en treaxlig vagnstyp med höga trälämmar och öppningsbara luckor som totalt kom att dominera malmtrafiken i Bergslagen. Vagnstypen som levererades i över 1000 exemplar, lastade upp till 20 ton. Snart visade det sig däremot att det 5,5 x 2,5 Läs mer…