NBJ F 51

NKJ F 347 Nora Karlskoga Järnvägs första resgodsvagnar levererades från Randers i Danmark i samband med invigningen 1873. Vagnarna var till största delen tillverkade i trä, även långbalkarna. Vagnarna visade sig snabbt vara alltför klena och vid sekelskiftet var det trots ombyggnader dags att ersätta dem. På den egna verkstaden, möjligen i Kortfors tillverkades två vagnar, nr 349 och 350 år 1897. 1902 tillverkades tre vagnar till, nr 346-348. Samtliga vagnar var mycket kraftigare än de danskbyggda, bland annat var Läs mer…

BJ CD 268

BJ C 268 Berslagernas Järnväg, liksom många andra järnvägsbolag under 1800-talet, vände sig till England för att få tag i lok och vagnar. Trots att bygget av huvudlinjen mellan Göteborg och Falun långt ifrån var färdigt hade man redan år 1875 upptagit viss persontrafik. När delsträckan Göteborg-Kil öppnades 1877 var man i behov av fler personvagnar. Liksom 1875 års vagnar valde man att beställa från Ashbury Railway Carrige & Iron Company i Manchester. Tredjeklassvagnarna var av engelsk standardtyp med 4 Läs mer…

NBJ B 25

NKJ B 25 – NKJ AB 25 Den sista vagnsbeställning Nora Karlskoga Järnväg gjorde hos Randers i Danmark 1876 omfattade 6 vagnar. Vagnarna var utvändigt klädda med fernissad teak, och samtliga hade rambalkar av trä. Den sista av dessa vagnar var en kombinerad första och andraklassvagn med inbyggda vestibuler. En intressant detalj är att när vagnen levererades var den märkt med nr. 15, vilket helt enkelt berodde på ett misstag från tillverkaren. Nya schabloner för ommärkning skickades några veckor senare Läs mer…

NBJ BD 22

NKJ ABD 22 – NBJ CD 22 Den sista vagnsbeställning Nora Karlskoga Järnväg gjorde hos Randers i Danmark 1876 omfattade 6 vagnar. Vagnarna var utvändigt klädda med fernissad teak, och samtliga hade rambalkar av trä. Bland dessa ingick en kombinerad första och andraklassvagn med postkupé. Förstaklassutrymmet var väldigt litet, endast 8 platser. Vestibulen i ena änden var inbyggd. Redan 1884 byggdes vagnen om, då träramarna ersattes med diton i järn. Runt sekelskiftet byggdes den sluta vestibulen i resandeänden av vagnen Läs mer…

NBJ CD 13

NKJ AB 13 – NKJ BD 13 I NKJs första personvagnsleverans från Randers 1873 ingick 3 kombinerade första och andraklassvagnar. Vagnarna hade öppna plattformar, och var utvändigt klädda med lackade teakskivor. Underrederna var liksom på övriga vagnar i samma leverans helt av trä. Behovet av förstaklassvagnar var högst begränsat, medan behovet av postvagnar var stort. Efter ett verkstadsbesök i slutet av 1880-talet gjordes därför en omfattande ombyggnad, då helt nya vagnskorgar med sidodörrar byggdes. Underredena av trä slopades, och eftersom Läs mer…