SJ G 37042 i Nora 2011. Foto: Johan Olsson

SJ G 37048

SJ Gbls-u 156 3635 Baserat på konstruktionen av Grh-vagnen från 1927 presenterade SJ 1935 en ny täckt standardgodsvagn littera G som helt kom att dominera fordonsflottan i många år framöver. Under de 16 år vagnstypen tillverkades (1935-1951) levererades till SJ 3146 vagnar och till olika privatbanor totalt 273 vagnar. Från 1942 byggdes ett antal vagnar …