NBJ C 49

NBJ Fm 49 – TRJ C 7 Till invigningen av Trelleborg Rydsgårds Järnväg i södra skåne köptes från Kockums i Malmö en uppsättning tvåaxliga personvagnar med öppna plattformar. Efter 17 år i tjänst såldes vagn 7 till en verkstad i Lund där den ombyggdes till inspektionsvagn och hyrdes som sådan ut till flera skånska privatbanor. Nora Bergslags Järnväg hade i mitten av 1930-talet brist på person- och tjänstevagnar. I samband med att man köpte 4 personvagnar från en annan skånsk Läs mer…