SWB F3a 40

SWB G 40 – SWB F1 40 – SJ L23 1714   När SWB år 1896 köpte sina första såkallade Mogullok från NOHAB, det vill säga tenderlok med axelföljden 1C, valde man att tvärt emot maskininspektörens inrådan att utföra loken med tvåhjulig Kraussboggie. Detta innebar att vridpunkten för boggien hamnade bakom första drivaxeln, och med Kraussboggiens dåliga styrningsförmåga spårade gärna lokens löpaxel ur både i växlar och på linjen. När man 3 år senare beställde 4 nya lok av samma Läs mer…