SJ BCo9 2698 & SJ BCo9 2701

SJ ABo9 2698 & SJ ABo9 2701 SJs sista nybeställningar av trävagnar skedde i slutet av 1920-talet och innefattade vagnar av i huvudsak tre typer, tredjeklass sittvagnar, restaurantvagnar och kombinerad andra- och tredjeklass salongsvagnar. Den sista typen levererades i 6 exemplar 1927 och fick littera BCo9. På prov gjordes inredningen till större delen lös, tredjeklassalongen hade lösa trästolar och andraklassen flyttbara skinnfåtöljer. Utvändigt liknade vagnarna övriga moderna trävagnar, inbyggda plattformar, stora öppningsbara fönster med ventilationsjalusier på utsidorna. Invändigt var de Läs mer…