SWB A2 99

SJ B 1695 SWBs allt fler och tyngre tåg efter första världskriget gjorde att man ansåg sig behöva fler lok för att avlasta H3 och M3-loken. Som lösning inköptes från SJ totalt 8 lok av typerna B4 och B. I samband med andra världskriget ansåg man sig ha nytta för ytterligare 3 lok, men SJ kunde inte sälja några lok. Därför bestämde man sig för att tillverka 3 lok av SJs B-lokstyp, men med vissa smärre förändringar. SWB A2 99-101 Läs mer…