NSB B22 187

NSB Co3a 187 – NSB Bo3a 187 – NSB Bo3c 187 En av NSBs största personvagnsserier är den år 1909 introducerade salongsvagnen Co3a type 1. De första vagnarna av typen var tillverkade av Skabo, senare typer tillverkades av antingen Scandia eller Strömmen. Vagnarna gick i trafik fram till början av 1980-talet, då de gallrades ut. Den nybildade föreningen NBVJ sökte driftdugliga trävagnar för ångtågstrafiken. Eftersom SJ skrotat ut alla kvarvarande driftdugliga trävagnar under 60-talet sökte man sig till vårt grannland. Läs mer…