NBJ T22

När SJ i slutet av 1950-talet skaffade en serie diesellok som fungerade både som växellok och linjelok bestämde NBJ sig för att också modernisera lokparken. NBJ T21 och T22 levererades 1958 och överensstämde förutom färgen helt och hållet med SJ litt T2 (på 1960-talet omlittererade till T21). Loken var liksom “stutarna” tillverkade i Tyskland av MaK i Kiel. Förutom mindre modifieringar var loken en av MaK:s beprövade standardtyper och liknande lok byggdes också till järnvägsbolag i Tyskland och Danmark. Konstruktionen Läs mer…