NBJ Om 913

NBJ Ou 913 För att möta den rekordstora trafikökningen efter andra världskriget lät NBJ liksom många andra järnvägsbolag beställa nya godsvagnar under andra halvan av 40-talet. NBJ investerade i först och främst öppna godsvagnar och tankvagnar. Mellan 1948 och 1952 levererades bland annat 30 Ou-vagnar från ASJ i Falun. Till skillnad från de mer konventionella konstruktionerna av öppna godsvagnar där vagnarna byggdes upp kring två längsgående U-balkar där samtliga delar nitades eller svetsades fast valde NBJ tillsammans med HNJ, BJ, Läs mer…