NBJ Ou 909 vid leveransen från ASJ i Falun 1948. Foto: NBJ-arkivet

NBJ Om 913

NBJ Ou 913 För att möta den rekordstora trafikökningen efter andra världskriget lät NBJ liksom många andra järnvägsbolag beställa nya godsvagnar under andra halvan av 40-talet. NBJ investerade i först och främst öppna godsvagnar och tankvagnar. Mellan 1948 och 1952 levererades bland annat 30 Ou-vagnar från ASJ i Falun. Till skillnad från de mer konventionella …