NBJ 16

När NBJ i slutet av 1920-talet skulle uppgradera sin lokpark för att klara de allt tyngre tågen efter kriget intresserade man sig särskilt för den av TGOJ utvecklade M3-typen. Man kontaktade därför TGOJ för att få köpa loss ritningarna, men fick reda på att man höll på att utveckla en tankloksvariant av loket, vilket NBJ blev mycket intresserade av. Slutresultatet blev ett lok som blev väldigt likt TGOJs M3a-typ, men fick en främre löpaxel för att bättre vara lämpat för Läs mer…