SWB16

På SWB 16 läcker pannvattnet in till ånglådan. Vi kommer plocka ner ånglådan och täta denna.

Därefter väntar kalltryckning innan vi kan återmontera allt som hör till Loket.

Annat intressant:  Vad händer i vagnverkstan?