SJ UBFo7ye 2087

SJ UBFo7y 2087, SJ UBF7Z 2087 Under 1930- och 1940-talet hade Hilding Carlsson tillverkat en lång rad rälsbussar till SJ. Korgarna på dessa bestod av plåtklätt trä vilket var väldigt underhållskrävande. SJ började därför i mitten av 1940-talet titta på boggierälsbussar helt i stål och kom efter olika tester fram till vad man ville ha. 1950 beställde man 40 normalspårsrälsbussar samt 35 släp hos Hägglund & Söner i Örnsköldsvik. 1951 och 1952 beställdes ytterligare fordon hos AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Kalmar Läs mer…

SJ YBo7 1242

SJ Y7 1242 Under 1930- och 1940-talet hade Hilding Carlsson tillverkat en lång rad rälsbussar till SJ. Korgarna på dessa bestod av plåtklätt trä vilket var väldigt underhållskrävande. SJ började därför i mitten av 1940-talet titta på boggierälsbussar helt i stål och kom efter olika tester fram till vad man ville ha. 1950 beställde man 40 normalspårsrälsbussar samt 35 släp hos Hägglund & Söner i Örnsköldsvik. 1951 och 1952 beställdes ytterligare fordon hos AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Kalmar Verkstad och Eksjöverken Läs mer…

SJ Y7 1220

SJ YBo7 1220 Under 1930- och 1940-talet hade Hilding Carlsson tillverkat en lång rad rälsbussar till SJ. Korgarna på dessa bestod av plåtklätt trä vilket var väldigt underhållskrävande. SJ började därför i mitten av 1940-talet titta på boggierälsbussar helt i stål och kom efter olika tester fram till vad man ville ha. 1950 beställde man 40 normalspårsrälsbussar samt 35 släp hos Hägglund & Söner i Örnsköldsvik. 1951 och 1952 beställdes ytterligare fordon hos AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Kalmar Verkstad och Eksjöverken Läs mer…

SJ Y7 1163

SJ YBo7 1163 Under 1930- och 1940-talet hade Hilding Carlsson tillverkat en lång rad rälsbussar till SJ. Korgarna på dessa bestod av plåtklätt trä vilket var väldigt underhållskrävande. SJ började därför i mitten av 1940-talet titta på boggierälsbussar helt i stål och kom efter olika tester fram till vad man ville ha. 1950 beställde man 40 normalspårsrälsbussar samt 35 släp hos Hägglund & Söner i Örnsköldsvik. 1951 och 1952 beställdes ytterligare fordon hos AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Kalmar Verkstad och Eksjöverken Läs mer…

SJ Y8 1125

SJ YBo6 1125, SJ YBo8 1125 Under 1930- och 1940-talet hade Hilding Carlsson tillverkat en lång rad rälsbussar till SJ. Korgarna på dessa bestod av plåtklätt trä vilket var väldigt underhållskrävande. SJ började därför i mitten av 1940-talet titta på boggierälsbussar helt i stål och kom efter olika tester fram till vad man ville ha. 1950 beställde man 40 normalspårsrälsbussar samt 35 släp hos Hägglund & Söner i Örnsköldsvik. 1951 och 1952 beställdes ytterligare fordon hos AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Kalmar Läs mer…

HTJ s47 “Dansken”

SJ YBo6 1037 Motorvagnen levererades 1954 som SJ YCo6 1037 till Ystad och tjänstgjorde på i stort sett alla sidolinjer i Skåne. Ofta gick den i den s k “Bornholmspilen” mellan Malmö och Simrishamn. 1956 avskaffades 3:e klass och vagnens nya littera blev YBo6 1037. Den 6 mars 1957 gick den som första vagn i ett 7 – 8 vagnar långt motor-vagnståg som när det ankom till Simrishamn visade sig ha bromsfel. Det resulterade i att tåget fortsatte förbi stationen, Läs mer…

NBJ Yo2 3

NBJ beställde sina två första rälsbussar precis före andra världskriget, men någon verklig trafik kom inte igång förens efter krigets slut eftersom man hade problem att få tag i drivmedel. När trafiken väl kom igång vart det dock en stor succe, och direkt efter kriget beställdes två rälsbussar och två släpvagnar till för att klara av trafiken. De första bussarna köptes från Motala Verkstad, men var knappast någon särskilt vacker konstruktion. De båda modernare bussarna köptes istället från ASJ i Läs mer…

HNJ Yd 14

HNJs första rälsbussar var liksom många andra järnvägars tillverkade av Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad i Umeå. Rälsbussen korg var liksom dåtidens landsvägsbussar byggd med en plåtklädd trästomme. Utrustningen bestod mestadels av delar från samtida bussar och lastbilar, såsom lyktor, vindrutetorkare, värmesystem m.m. Motorerna var av Scania-Vabis tillverkning, från början en sexcylindrig bensinmotor på 110 hk. År 1936 byttes motorn mot en kraftigare modell, Scania-Vabis 1664, och eftersom HNJ beställde sina bussar 1937 fick de den nya motorn. Vid förstatligandet blev Läs mer…