HNJs första rälsbussar var liksom många andra järnvägars tillverkade av Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad i Umeå. Rälsbussen korg var liksom dåtidens landsvägsbussar byggd med en plåtklädd trästomme. Utrustningen bestod mestadels av delar från samtida bussar och lastbilar, såsom lyktor, vindrutetorkare, värmesystem m.m.

Motorerna var av Scania-Vabis tillverkning, från början en sexcylindrig bensinmotor på 110 hk. År 1936 byttes motorn mot en kraftigare modell, Scania-Vabis 1664, och eftersom HNJ beställde sina bussar 1937 fick de den nya motorn. Vid förstatligandet blev HNJ Yd 14 omdöpt till SJ Y 547.

På 50-talet, när leveranserna av rälsbussar med stålkorg kommit igång, hade SJ ett överskott på gamla rälsbussar men ett underskott på kontaktledningsfordon. Därför byggdes på huvudverkstaden i Malmö under åren 1956-1959 ett 40-tal Y-bussar om med takbrygga och serviceutrymme invändigt. I början av 60-talet byttes de gamla motorerna ut mot nyrenoverade dieselmotorer av typen Scania-Vabis D611 på 130 hk. Som tjänstefordon överlevde många gamla rälsbussar in på 80-talet.

Vår buss köptes från SJ 1978 och transporterades till Nora 1985. Den användes i början som servicefordon för ban- och signalavdelningarna, men i takt med att skicket blev sämre blev tillfällena att mer sällsynta. 2009 togs den in i vagnverkstaden efter att takbryggan monterats av, tanken är att den på sikt ska återställas till originalskick och återfå sin körsbärsröda färg.

Fd. HNJ Yd 14 i Nora 2007. Foto: Kjell Eriksson
Fd. HNJ Yd 14 i Nora 2007. Foto: Kjell Eriksson 
Tillverkare: Hilding Carlsson Umeå, 1937
Motor: Scania-Vabis D611
Effekt: 130 hk
Sittplatser: 24
Längd över buffertar: 10400 mm
Vikt i tjänst: 10 ton
Största tillåtna hastighet: 80 km/h