SJ G 37048

SJ Gbls-u 156 3635 Baserat på konstruktionen av Grh-vagnen från 1927 presenterade SJ 1935 en ny täckt standardgodsvagn littera G som helt kom att dominera fordonsflottan i många år framöver. Under de 16 år vagnstypen tillverkades (1935-1951) levererades till SJ 3146 vagnar och till olika privatbanor totalt 273 vagnar. Från 1942 byggdes ett antal vagnar om för cykeltransporter och littererades om till F6. Även SWB, TGOJ och GDG-banorna hade vagnar med cykelinredning, en del av dessa hade även övergångsbrygga och Läs mer…