SJ E2 1182

SJ E 1182

SJs åttakopplade godstågslok littera E tillverkades i 130 exemplar under tiden 1907-1920. Lokens huvudsakliga uppgifter var person- och godstågstjänst i Norrland och tung godstågståg i södra Sverige. För att förbättra gångegenskaperna och kunna höja hastigheten byggdes sammanlagt 90 E-lok om till littera E2 under åren 1935-1951 genom att lokens ramverk förlängdes, en ny löpaxel monterades och pannan flyttades fram.

NBVJs E2 1182 byggdes 1914 av Motala verkstad med tillverkningsnummer 507. För att utöka förråden på SJs A-lok beställdes 25 E-lok med fyraxlig tender littera A. Vid leverasen fick E-loken istället A-lokens treaxliga tendar litt C, men även med den tendern (C 1009) är lokmodellen med sina 17,7 meter näst efter SWB A2 (SJ B) det längsta loken föreningen äger.

1926 såldes 1182 till OKB och fick där littra E 11, 1933 återkom loket i SJ:s ägo i samband med förstatligandets av OKB. Liksom många andra lok fick 1182 efter första världskriget tryckluftbroms typ Knorr uppsatt, AGA-belysning monterad och vakuumbromsen nedmonterad. 1935 byggdes loket om till litt E2.

Loket tillhörde under SJ-tiden IV distriktet d v s Östersund (senare blev Gävle huvudort, men det var samma geografiska område) både 1915, 1918, 1921 och 1923 så vi utgår ifrån att det var placerat där hela tiden från leverans till försäljning. Tillhörigt IV även efter återkomsten, både 1934, 1937 och 1939, liksom efter kriget 1945, 1948, 1951, 1953, 1954 och 1957.
Avregistrering som driftlok skedde 1958-01. Överföring till beredskapslokpark 21/7-58 och beredskapsrevision 1958-12.

1972 noterades loket stå uppställd i lokskjulet i Jakobshyttan. 1992 såldes hon till Inlandsbanan (IBAB) och ingick i deras ånglokspark fram till 2016 då hon såldes till JVM. Hösten 2019 såldes hon till oss och är tänkt att användas som driftlok, eventuellt med oljeeldning, långt framöver.

Loket ankom Nora den 22/4 2020 och planeras driftsättas under den närmsta tiden.

(Källor: JVMV Forum, lokplaceringslistor MfGDJ arkiv, Conny Sernfalk)

AB Motala Verkstad 1914
Cylindrar: 500×640 mm
Drivhjulsdiameter: 1388 mm
Dragkraft: 9000 kg
Längd över buffertar: 17650 mm
Vikt i tjänst: 57,5 ton
Största tillåtna hastighet: 70 km/h