TGOJ F3 147

TGOJ DF4 130 För att ersätta ett antal 1880-talsvagnar lät Oxelösund-Flen-Westmanlands Järnväg (OFWJ) mellan år 1926 och 1935 bygga totalt sex tvåaxliga kombinerade post- och resgodsvagnar littera DF4. De tre första fick nummer i OFWJs egen nummerserie 1126-1129, men i samband med sammanslagningen av FLJ och OFWJ till TGOJ år 1931 infördes en gemensam nummerserie. Således blev den år 1931 levererade vagnen TGOJ 130 en av de första vagnarna att bli levererad direkt till TGOJ. Utvändigt var vagnarna ganska lika Läs mer…