SWB Ao1 20

SJ So3 3608 Efter förebild från framför allt OFWJ lät SWB 1911 bygga om två av sina äldsta tvåaxliga vagnar till en boggivagn. Korgarna, tillverkade på 1850-talet och övertagna med Köping-Hults Järnväg, byggdes samman och placerades på ett nytillverkat underrede. 1913 gjordes nästa ombyggnad, då banans äldsta förstaklassvagnar byggdes samman till en stor sjukvagn. Vagnen var vid leveransen landets största sjukvagn, eftersom man räknade med ett stort behov under första världskriget. Liksom den 1911 tillverkade vagnen behölls de gamla korgarnas Läs mer…