NBJ Gs 104, 106 & 107

SJ Gsh 31147, SJ Gs 24951 & SJ Gs 31111 När SJ under 60-talet började ersätta alla godsfinkor av 1898 års typ (SJ litt G3, senare Gs) köpte NBJ 1961 in fem vagnar med 8-meterskorg för att täcka det akuta behovet av godsvagnar. Från början hade alla vagnarna haft bromskupé, men i samband med att tryckluftsbroms infördes på 20-talet togs bromskupéerna bort och lastutrymmet utökades. Finkorna numrerades 104-108 och alla utom 107 var utrustade med tryckluftsbroms. De kvarvarande vagnarna fördes Läs mer…