SJ F5a 55156

SJ FV2 55156 Fram till 1937 hade SJ med undantag av några före detta privatbanevagnar enbart resgodsvagnar som utvändigt liknade vanliga godsfinkor. Med Ostkustbanan och Uppsala-Gävle järnväg övertogs 1933 sju vagnar som helt kom att ändra utformningen av resgodsvagnar vid SJ. Vagnstypen som SJ lät utveckla med OKB och UGJ-vagnarna som förebild hade nitad stålkorg, högvälvt tak och öppna plattformar. Invändigt var F5-vagnen utrustad med en mindre tjänstekupé och ett 31 kvadratmeter stort resgodsutrymme. F5-vagnen moderniserades år 1952 då den Läs mer…