SWB Do2 16

SJ Do1 3427 – SJ Do22 3427 Trots SWBs intensiva trafik i mellankrigstiden anskaffades relativt få nya vagnar. Istället satsade man på stora upprustningar, om inte annat för att sysselsätta den egna verkstaden i Tillberga. I mitten av 30-talet var det däremot dags att ersätta de postvagnar med länkaxlar som fortfarande gick i trafik. Därför lät man på den egna verkstaden 1933 tillverka en nitad stålpostvagn med 30 kvadratmeters postutrymme. Nästkommande 2 vagnar, tillverkade i Tillberga 1937, hade samma utvändiga Läs mer…