SJ F8 55190

SJ DF5 2880 – SJ DF10 2880 – SJ Qgv 945 0 727 Sedan SJ beställt nya postvagnar inför trafikstarten med färjetrafiken Trelleborg – Sassnitz år 1909 skedde inga större nybeställningar av postvagnar fram till 1922 då tre kombinerade post- och resgodsvagnar littera DFo3 levererades. Under 1920-talet var nämnligen Järnvägsstyrelsen och Generalpoststyrelsen oense om ersättningen för ersättning och tillhandahållande av material för posttransport. 1927 utfärdares nya bestämmelser som reglerade förhållandet och samma år beställdes de första nya postvagnarna. Beställningarna omfattade Läs mer…