SJ Co4a 2001

SJ Ao4 2001 – SJ Bo14a 2001 En av SJs sista personvagnsleveranser med öppna plattformar var 14 st första klass sovvagnar levererade mellan 1911 och 1913. Vagnarna var vid leverasen föresedda med ångvärmeledning typ Vapor, vakuumledning, vattentankar på totalt 455 liter och AGA gasljus. Invändigt var vagnarna uppdelade i 11 enkelsovkupéer eller totalt 22 sittplatser dagtid. Redan 1921 gjordes en större ombyggnad av vagnarna, då plattformarna byggdes om med täckta övergångar, elektrisk värmeledning installerades samt gasljuset slopades till förmån för Läs mer…