NBJ BD 22

NKJ ABD 22 – NBJ CD 22 Den sista vagnsbeställning Nora Karlskoga Järnväg gjorde hos Randers i Danmark 1876 omfattade 6 vagnar. Vagnarna var utvändigt klädda med fernissad teak, och samtliga hade rambalkar av trä. Bland dessa ingick en kombinerad första och andraklassvagn med postkupé. Förstaklassutrymmet var väldigt litet, endast 8 platser. Vestibulen i ena änden var inbyggd. Redan 1884 byggdes vagnen om, då träramarna ersattes med diton i järn. Runt sekelskiftet byggdes den sluta vestibulen i resandeänden av vagnen Läs mer…