NBJ BCF 28

Den första åtgärden NBJ vidtog i slutet av 1920-talet för att effektivisera den olönsamma persontrafiken var att bygga om den år 1920 levererade tredjeklassvagnen C 11 till kombinerad tredjeklass och resgodsvagn. Ombyggnaden gjordes på enklast möjliga sätt, den ena plattformen byggdes in och användes tillsammans med en av av vagnens kupéer som resgodsutrymme. 1930 beslutade man att dra in samtliga ordinarie persontåg och istället införa personvagnar i en del godståg. För ändamålet inköptes från Kalmar Verkstad en kombinerad andra, tredjeklass Läs mer…