Vad händer på Boforsbanan?

Vi har av olika skäl inte kört på Boforsbanan bortanför Käppsta på några år. Nu är det på gång att bli ändring på det!

Under våren 2018 röjde vi manuellt banan och vägövergångar från Käppsta till Vikersvik. Vi kommer våren 2019 fortsätta med röjningen så att vi kan börja köra tåg under 2019.

Planen är att vi kör trafik mot Vikersvik under sommaren 2019. I den långsiktiga planen vill vi förstås mycket mer. Styrelsen har också tagit beslut om att vi ska trafikera hela banan ner mot Bofors. Men mer om det senare.

Trafiken kommer huvudsakligen bedrivas av våra rälsbussar men vi hoppas kunna köra med ångtåg en eller ett par gånger under sommaren.

SWB-16 vid vägövergången i Bengtstorp 2010.