Hälsodeklaration

Hälsodeklarationen lagras på vår server i ett datacenter i Sverige. Efter lägret raderas all information och eventuella utskrivna exemplar bränns.