VUB N1 40843

SSnJ N 206 I slutet av 1800-talet märkte samtliga av de stora vagntillverkarna av konkurensen, och för att hålla priserna uppe startade de sju största tillverkarna 1894 en kartell kallad Vagnringen, där marknaden delades upp mellan dem. Kartellen blev lyckad för ett par av verkstäderna, men med allt fler tillverkare och allt större konkurrens blev situationen återigen ohållbar 1903-1904. Den här gången slöts en uppgörelse mellan samtliga av de 13 tillverkare som levererade godsvagnar till SJ. De tillverkare som inte Läs mer…