SJ Oe 88591

SJ Oms 371 5501 mitten av 1950-talet var SJ i behov av att modernisera sin godsvagnspark. Trots den rekordstora serien med Ou-vagnar behövde man fler flakvagnar för att ersätta kvarvarande uddavagnar och de äldsta O-vagnarna av standardtyp. Baserad på Ou-vagnen togs en ny vagnstyp med normalt 11 meters flak men 28,5 tons lastförmåga fram. Vagnstypen, Oe, levererades i över 5000 exemplar och var under 60 och 70-talet en vanlig syn i godstågen. Vid UIC-reformen 1966-1968 döptes vagnstypen om till Oms. Läs mer…