Kontakt

Under tid då tågexpeditionen i Nora inte är bemannad ansvarar en huvdtillsyningsman för trafikledningen vid NBVJ. Tjänsten som huvudtillsyningsman cirkulerar mellan ett antal funktionärer, den för närvarande ansvariga framgår nedan.

Om någon form av arbete i eller i omedelbar närhet till järnvägens område ska utföras, t.ex. skogsavverkning, dikning, ledningsarbete, behov av en ny överfart etc., ska detta alltid i förväg avtalas med NBVJ. Innan själva arbetet påbörjas skall kontakt tas med tjänstgörande huvudtillsyningsman för att få starttillstånd.

Vid akuta situationer, som fel på signalanläggningar, ska huvudtillsyningsmannen kontaktas. Under trafikdagar kan även tågklareraren i Nora kontaktas (via tågexpeditionen) vid t ex brandtillbud längs linjen.

Postadress

Nora Bergslags Veteran-Jernväg, Järnvägsgatan 1, 713 31 Nora.

Public Service

Telefon: 072 – 046 65 93
Upplysningar, frågor, media m.m.
Bemannas vardagar samt trafikdagar i mån av tid (vi kör tåg också).

E-post: nbvj@nbvj.se

NBJ-arkivet

Hanteras av Arkivcentrum Örebro Län. Tel: 019-611 29 00

Ansvarig arkivarie: Ingemar Karlsson, 070-602 30 23

Tågex, Nora Stad

0587-148 16
Ej för trafikinformation. Endast för anmälan av akuta fel.

Huvudtillsyningsman (HTSM)

Denna vecka2020-10-26-2020-11-01Christer Bergström070-561 81 80
Nästa vecka2020-11-02-2020-11-08Jan Löfstrand070-520 51 70