Vad händer på Boforsbanan?

Vi har av olika skäl inte kört på Boforsbanan bortanför Käppsta på några år. Nu hoppas (och räknar) vi med att det ska bli ändring på det 2018. Banan är i ett ganska bra skick men det behövs punktinsatser och förstås en mer rejäl insats att röja densamme.

SWB-16 vid vägövergången i Knapptorp 2010.

Vi planerar att under våren 2018 röja banan och därefter köra trafik mot Vikersvik under sommaren 2018. Trafiken kommer huvudsakligen bedrivas av våra rälsbussar men vi hoppas kunna köra med ångtåg en eller ett par gånger.