Vad händer på Boforsbanan?

Vi har av olika skäl inte kört på Boforsbanan bortanför Käppsta på några år. Nu är det på gång att bli ändring på det! Vi har under våren 2018 manuellt röjt banan och vägövergångar från Käppsta till Vikersvik. VI kommer inom den närmsta tiden gå ut och fortsätta den mekaniska röjningen. Parallellt med detta så börjar vi besiktiga banan i vederbörlig ordning.

Planen är att vi kör trafik mot Vikersvik under sommaren 2018. I den långsiktiga planen vill vi förstås mycket mer men mer om det senare.

Trafiken kommer huvudsakligen bedrivas av våra rälsbussar men vi hoppas kunna köra med ångtåg en eller ett par gånger under sommaren.

SWB-16 vid vägövergången i Bengtstorp 2010.