NBVJ Styrelse och andra funktionärer

På föreningens höstmöte den 28 oktober valdes följande styrelse för 2018.

 Styrelsen:

  Namn
Telefon
E-postadress
Ordförande Bengt Filipsson
076-141 10 73
Kassör Jan-Olov Skoog  070-580 09 97
Sekreterare Lennart Wedemark
Ledamöter Göran Filander  072-338 10 90
Per Asklund  070-789 06 82
Per-Åke Lampemo
Jan Helger  070-592 30 56
Suppleanter Fredrik Holmqvist  076-246 49 35
Stig Asklund
 Tony Billström  070-634 06 74

Revisorer:

  Namn
Telefon
E-postadress
Sammankallande Anders Holmberg
070-315 23 37
Thomas Nyström  073-069 69 30

Valberedning:

  Namn
Telefon
E-postadress
Sammankallande Sven-Olov Gåsebrant
Jimmy Erixon
(vakant, fyllnadsval
vårmötet 2018)

Övriga funktionärer:

  Namn
Telefon
E-postadress
Banchef, cBa Patric Gräsberg  bana@nbvj.se
Marknadsavdelningen Mats Abramson
marknad@nbvj.se
Maskinchef, cMa Kjell Arne Persson
maskin@nbvj.se
Signalchef, cSi Thomas Nyström
signal@nbvj.se
Säkerhetschef, cSä Claes-Henry Falck sakerhet@nbvj.se
Trafikchef, TC Jan Helger  trafik@nbvj.se
Utbildningschef Claes-Henry Falck sakerhet@nbvj.se
Bokning Mats Abramsson
marknad@nbvj.se